Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
Головна » Статті » Методичні рекомендації і поради » Методичні рекомендації і поради

Розвивальне середовище дошкільного навчального закладу

Розвивальне середовище дошкільного навчального закладу

Розвивальне предметне середовище групової кімнати

Групова кімната займає питому частку загальної площі всього простору предметного розвивального середовища дошкільного навчального закладу. У ній для діяльності дітей, враховуючи їхній пік, особливості розвитку, потреби та інтереси, облаштовують різні осе редки (куточки, центри, зони). Пропонуємо використовувати термін «осередки» (від «осередок — місце зосередження чого-небудь). Розвивальне предметне середовище має бути в «міру мобільним, відносно постійним, незмінним і в той же час мінливим  і змінним» для успішного становлення особистості, оскільки в ньому відбуватиметься підпорядкування розвитку певним психічним закономірностям і етапам .

Основні правила облаштування осередків

•                                Площу групи (у приміщенні, на майданчику) доцільно спланувати так, щоб передбачити в ній місце для постійних і змінних осередків, у яких діти могли б самостійно чи невеликими групами займатись певними видами діяльності за власним бажанням;

•                                у різних осередках зберігаються матеріали (іграшки, ігри, атрибути, предмети-замінники), посібники, обладнання для спеціальних занять. Вони мають відповідати таким критеріям: безпечність, багатофункціональність, забезпечувати можливості для дослідженим носити елементи новизни, розміщуватися в різних місцях та ін. Для цього слід передбачити відповідні умови — полички, невисокі шафи (відкриті й закриті), столики, пересувні стінки, куби, модулі, ширми, килимки, ящики тощо, до яких у дитини буде вільний доступ;

•                                вихователь має подбати про те, щоб діти орієнтувалися на приміщення групи, знали, які матеріали є в кожному осередку, чим можна зайнятися, додержували правил поведінки;

•                                дієвим буде застосування індивідуального підходу, коли наповнення одного осередку може бути легко використане в іншому, що сприятиме розвитку самостійної пізнавальної активності дітей та забезпечуватиме  оптимальний руховий режим;

доцільно створювати тематичне оформлення й наповнення ма­теріалами та іграшками в межах осередків так, щоб воно підказувало дітям вид діяльності та способи дій (наприклад, в ігровому — сюжет гри та спосіб його реалізації);
оснащення осередків змінюється і трансформується відповідно до нових ідей, задумів: сезонності, вікових можливостей дітей та їхніх запитів;
розвивальність середовища гарантуватиметься його інформа­тивністю, гнучкістю, варіативністю, новизною;
залежно від площі групових кімнат, потреб дітей, їхніх інтер­есів, уподобань, вихователь визначає кількість осередків, їх розта­шування і способи обладнання. У старших групах до цього доцільно залучати дітей.

Перелік основних осередків, їх орієнтовне наповнення та вплив на розвиток дітей

Ігровий (у ньому виділяють такі сектори: сюжетно-рольових ігор, театралізованих, настільних дидактичних ігор).

Орієнтовне наповнення. Набори різних видів іграшок, килим для ігор; набори обладнання, нескладні декорації, елементи вбрання чи костюмів для ігор-драматизацій, інсценівок; настільні дидактичні ігри, лото, доміно, мозаїка.

Вплив на розвиток дітей. Заохочується дитяча ініціатива розі­грувати те, що малюки бачать у своєму житті. Відбувається розвиток дій з предметами. Дошкільники вчаться відтворювати зміст літера­турних творів та проявляють творчість у театралізованих іграх. Здійснюються завдання сенсорного виховання та інтелектуального розвитку. Діти вчаться порівнювати, з’єднувати, розкладати пред­мети за певними класифікаційними ознаками.

Бібліотечний {Книги і мови).

Орієнтовне наповнення. Полички з книжками, столик, стільці чи крісла.

Вплив на розвиток дітей. Розвивається мовлення, мислення, пам’ять дітей. У ході читання і розглядання ілюстрацій виховується співчуття до дійової особи.

Художній (Образотворчої діяльності).

Орієнтовне наповнення — матеріал для образотворчої діяльності, створення колажів і різних видів праці, столики-мольберти.

Вплив на розвиток дітей — розвиток тактильних відчуттів, гнуч­кості кисті рук і пальців. Виховує в дітей уяву, допитливість, емо­ційне світосприйняття. Розвиває чутливість, ініціативність і твор­чість, а також інтелектуальні здібності. Сприяє експериментуванню з матеріалами (добору кольорів, текстури), активізує розвиток мис­лення через пошук розгорнутих рішень. Діти вчаться робити від­криття та випробовують власні ідеї, долучаючись до різних мис­тецьких студій, отримують інформацію про культуру, історію та суспільство.

Будівельний ( Осередок ігор з кубиками і блоками).

Орієнтовне наповнення. Будівельний матеріал великого (порожнисті кубики, циліндри, коробки, довгі дошки, колодки, півкола, трикутники), середнього й малого розмірів; допоміжні матеріали (транспорт, гумові й пластмасові фігурки людей і тварин, ляльки), різні конструктори (дерев’яні, пластмасові, металеві).

Вплив на розвиток дітей. Діти вивчають багатство оточуючої дійсності, будуючи з кубиків та іншого будівельного матеріалу, що сири ні виникненню конструктивної гри. У них розвивається мислення і вміння зосереджувати увагу, формується вміння планувати власну діяльність, досягати конкретного результату. Це сприяє активній пошуковій діяльності, розвитку пізнавальних інтересів, творчості.

Природознавчий (Наукової діяльності).

Орієнтовне наповнення. Кімнатні рослини, об’єкти тваринною світу, атласи та карти, гербарії, лупа, мікроскоп, природній матеріал.

Вплив на розвиток дітей. Формування допитливості у дітей, розвиток спостережливості, бажання систематично доглядати за рої линами та мешканцями осередку, стимулювання дитячого експериментування.

Мови, письма, математики (Маніпулятивних ігор).

Орієнтовне наповнення. Лічильний матеріал, кубики з цифрами, буквами, абетки, різні види ігор.

Вплив на розвиток дітей. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей, формування вмінь виконувати мислительні операції: зіставляти і порівнювати, рахувати й розкладати, з’єднувати і відрізни і н предмети за категоріями. Сприяє активізації інтелектуальних здібностей дітей.

Етнографічний (Народознавчий).

Орієнтовне наповнення. Національна символіка, різноманітні атрибути для відтворення обрядів і свят.

Вплив на розвиток дітей. Формування національних почуттів, патріотизму, любові до рідного краю.

Музичний.

Орієнтовне наповнення. Різні види дитячих музичних інстру­ментів, програвач, магнітофон, DWD-плеєр, касети, диски, карооке з музичними записами та записами літературних творів.

Вплив на розвиток дітей. Розвиток позитивних емоцій, бажання від­творювати і створювати власні мелодії, інтонувати музичні теми. Сти­мулює розвиток понять через зміну гучності або висоти тону музики.

Спортивний (Рухової активності).

Орієнтовне наповнення. Каталочки, візочки, іграшки для катання дітей, великогабаритні машини, коляски, керма, обручі, прапорці, вертушки, м’ячі, кульки і лотки, ребриста дошка, возик без дна, куби, скакалки, шнури, різнокольорові кеглі, надувні іграшки, переносна драбинка-гірка, атрибути для рухливих ігор.

Вплив на розвиток дітей. Задовольняється рухова активність дітей, що супроводжується позитивними емоціями, радістю і задо­воленням. Забезпечується своєчасний і повноцінний фізичний роз­виток дітей, стимулюється здоровий спосіб життя.

Відпочинку ( Усамітнення).

Орієнтовне наповнення. Дитячий диванчик чи лежачок, 1-2 м’які іграшки, добірки ілюстрацій, книжки.

Вплив на розвиток дітей. Забезпечення релаксації, психологіч­ного комфорту, створення умов для відпочинку дитини, стимулю­вання її фантазування, розвиток уяви, позитивних емоцій.

Ігор з піском і водою (може бути в груповій кімнаті, на май­данчику — в пісочниці, басейні).

Орієнтовне наповнення. Стіл-ванна, образні іграшки для обігрування сюжетів.

Вплив на розвиток дітей. Розвиваються уявлення дітей, дрібна моторика пальців рук. Діти творять, думають і спілкуються між собою. Вправляються в розвитку рухів, виконуючи різні дії.

Комп ’ютерний.

Орієнтовне наповнення. Периферійний комп’ютерний пристрій, який полегшує управління комп’ютерною грою, спеціальні дитячі комп’ютерні меблі.

Вплив на розвиток дітей. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей, формування вміння здійснювати розумові операції, вправ­ляння в активізації дрібної моторики руки.

Чергування (з другого півріччя середньої групи).

Орієнтовне наповнення. Матеріали і обладнання відповідно до спрямування: чергування на заняттях; чергування у їдальні; чергу­вання в природничому осередку; дошка чергових.

Вплив на розвиток дітей. Формує почуття відповідальності за до­ручену справу, дисциплінованість і вміння розподіляти час.

У ДНЗ можуть використовуватися інваріатні осередки, залежно від віку дітей і можливостей площі групової кімнати. Розвивальне предметне середовище груп дітей раннього віку має специфічні особливості, оскільки в цьому віці відбувається активне пізнання дитиною оточуючої дійсності, її пристосування до навколишнього

Облаштування осередків (в т.ч. секторів) пропонується здійсню­вати згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання, на­вчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 р. № 509) та методичними рекомендаціями «Підбір і викорис­тання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки України від 18 липня 2008 р. № 1/9—470), враховуючи сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти.

Зміст пропонованої наповнюваності осередків середовища групової кімнати для різних груп дошкільного віку

Друга молодша група «Малята»

Ігровий.

Осередок сюжетно-рольових ігор.

Сім’я — ляльки, шафа і сезонний одяг та взуття для ляльок, віч пелюшки для сповивання ляльок, кухня-стінка, посуд та кухонні обладнання (каструлі, сковорідки, чайники, чашки, тарілки, ложки, виделки, ножі, ополоники), ванни, меблі (стіл, 4 стільці, 2 ліжка, ко лиска, трюмо, диван, 2 крісла), постільна білизна (матраци, простирадла, подушки, ковдри, покривала), предмети побуту (холодильник, плита, телевізор, телефон, умивальник, праска, дошка для прасування, тази, прищіпки, віник, рушники, серветки тощо), ко­ляски — 2 шт.

Дитячий садок — ляльки, одяг для ляльок, піаніно, м’які іг­рашки.

Лікарня — білі халати, шапочки, лікарська сумка з набором ін­струментів (стетоскоп, щипці, шпатель, шприці, термометр, пін­цети), бинти, вата, «медикаменти», рецепти, кушетка тощо.

Магазин — прилавок, каси, вітрини, господарські сумки, ваги, гирі, чеки, гаманці, гроші, халати, ковпаки, муляжі продуктів (овочі, фрукти, хлібобулочні вироби, кондитерські та ін. товари), паку­вальні матеріали.

Перукарня — дзеркало, стіл, стільці, сушка, ножиці, гребінці, пульверизатор, пелерини, шампуні, бігуді.

Будівельники — спецодяг, кельма, пилка, совки, молоток, руба­нок, шпатель, відра, фарби, щітки, банки, будматеріал, будтехніка, ящик для інструментів.

Транспорт — зображення видів транспорту, форма ДАІ (на­кидки), кашкет та жезл регулювальника, кермо, дорожні знаки, світ­лофор, бензозаправка, талони, квитки, аптечка, дорожнє полотно.

Моряки — безкозирки, комірці, бінокль або підзорна труба, ря­тувальні круги, якір, штурвал тощо.

А також: великі ігрові модулі, ляльки, прототипні іграшки-персонажі відомих казок, мультфільмів, дитячих телевізійних передач, дитячі меблі, предмети побуту, іграшки-транспорт: легкові, вантажні машини, підйомний кран, екскаватор, трактор тощо.

Осередок театралізованих ігор — ширма, елементи декорацій (до 5 казок, серед яких можуть бути: «Колобок», «Рукавичка», «Ріпка», «Зайчикова хатка», «Три ведмеді», «Коза-дереза», «Півник та двоє мишенят», «Івасик Телесик»), різні види театрів (настіль­ний: іграшки, картинки — 3 шт., рукавички — 2 шт., пальчиковий, фланелеграф з різними фігурками тощо); для ігор-драматизацій (на­головники, елементи костюмів).
Осередок дидактичних ігор у настільно-друкованому варіанті — сенсорні куби, кубики з картинками, перфокарти, парні картинки, розрізні картинки, картинки-складанки, геометрична мозаїка, лото, доміно для сенсорного розвитку та розвитку дрібної моторики паль­ців рук, пізнавальних психічних процесів.

Бібліотечний (Книги і мови) — полички з книжками (2-3 книги в кількох екземплярах), книжки-малятка (2 шт.), альбоми або папки з ілюстраціями художніх творів, картинки із зображенням казкових персонажів (до 5-6 програмових творів та ін.) столик, стільці чи крісла.
Художній (Образотворчої діяльності) — книжки-розмальовки, матеріал для образотворчої діяльності і створення колажів (олівці, фарби (гуаш), пензлі, фломастери, папір для малювання, ко­льорова крейда; пластилін, глина, кольорове тісто, дощечки для ліп­лення; штампи, тички, трафарети, лекала, силуети фігурок тварин, оточуючих предметів тощо; аплікативні декоративні форми та заго­товки для аплікації; природний матеріал), столики-мольберти, зразки, дитячі роботи.
Будівельний (Осередок ігор з кубиками і блоками) — вели­кий будівельний матеріал (порожнисті кубики, циліндри, коробки, довгі дошки, колодки, півкола, трикутники) — 1 компл., настільний будівельний матеріал — 2 компл., набір кубиків і цеглинок — З компл.; конструктор великогабаритний універсальний — 1 компл., конструктор настільний універсальний пазовий — 3 компл., збірно- розбірні іграшки — 4 шт.; малюнки й схеми будов, допоміжні мате­ріали (транспорт, гумові й пластмасові фігурки людей і тварин, ляльки); конструктор ЛЕГО тощо.
Природознавчий (Наукової діяльності) — кімнатні рослини (герань, бальзамін, фікус, аспідистра, китайська троянда), обладнання для догляду за рослинами (фартушки, серветки, щітки для зняття пилу і миття листя, лійки, совок для землі, стеки для роз­пушування землі); об’єкти тваринного світу: рибки (цикліди, бички, золоті рибки), тварини (хом’як, криса, морська свинка), птахи (папуга, канарейка) та обладнання для догляду за ними (ак­варіум, тераріум, клітка, корм, сачки, щітки, серветки тощо), ка­лендар природи; сезонні об’єкти (овочі, фрукти, квіти); обладнання для експериментування з водою, камінням, піском, повітрям та жи­вими об’єктами — рослинами (різноманітні ємності, фільтр, пред­мети з різними властивостями: тонуть, пливуть, розчиняються тощо).
Математичний (Сенсорних маніпулятивних ігор) — різні види ігор: шнурівки, ігри-втулки, ігри на загвинчування, пірамідки, вкладанки, намисто для нанизування, геометричні та силуетні лото тощо

Етнографічний (Народознавчий) — лялька в національному одязі, національна символіка, український віночок; добірка фото світлин із теми «Моя родина»; макети української хати, двору; зразки національного посуду, іграшок; різноманітні атрибути для відтворення національних обрядів і свят.

Музичний — різні види музичних іграшок, дитячих музичних інструментів (фортепіано, гітари, балалайки, свищики, брязкальця, дзвіночки), магнітофон, програвач або CD-програвач, касети, пла­тівки, аудіодиски, карооке з музичними записами та записами літе­ратурних творів, ілюстрації до музичних творів, елементи казкових костюмів.
Спортивний (Рухової активності) — різні види обладнання та спортивний інвентар: драбинка-стрем’янка або драбинка-гірка, ребриста дошка, дошка зі слідами, масажна дошка, гімнастична лава, м’яка колода, дуга для підлізання, куби, різні мішені, гімнас­тичні мати, ліана, килимки індивідуальні, кошики з різного роз­міру м’ячами, обручі, гімнастична палиця; гойдалки, візочки, ка­талки (з рухомими деталями на мотузці чи паличці), ходунки, іграшки для катання дітей, великогабаритні педальні машини, три­колісні велосипеди, коляски, керма, вітрячки, кульки і лотки, різ­нокольорові кеглі, надувні іграшки, атрибути (бубон, брязкальця, прапорці, хусточки, стрічки, шнури) для рухливих ігор: «Автомо­білі», «Зайчики», «Птахи і кіт», «Горобчики і авто», «Жабки», «Со­нечко і дощик», «У ведмедя у бору», «Діти і вовк», «Каченята» та ін.
Відпочинку (Усамітнення) — дитячий диванчик, 2 дитячі крісла, 1-2 м’яконабивні іграшки, подушечки для кожної дитини, до­бірки ілюстрацій.
Ігор з піском і водою — стіл-ванна, пісочні набори, відерця, пасочки, лопатки, граблі, ситечка, лійки, різноманітні форми, об­разні іграшки для обігрування сюжетів (рибки, черепашки, жабки тощо).
Комп’ютерний — периферійний комп’ютерний пристрій, який полегшує управління комп’ютерною грою, спеціальні дитячі комп’ютерні меблі.

 

 

Середня група «Чомусики»

1.Ігровий

Осередок сюжетно-рольових ігор.

Сім’я — ляльки, шафа і сезонний одяг та взуття для ляльок, в т.ч. пелюшки для сповивання ляльок, кухня-стінка, посуд (каст­рулі, сковорідки, чайники, чашки, тарілки, ложки, виделки, ножі, ополоники), ванни, меблі (стіл, 4 стільці, 2 ліжка, колиска, трюмо, диван, 2 крісла), постільна білизна (матраци, простирадла, по­душки, ковдри, покривала), предмети побуту (холодильник, плита, телевізор, телефон, умивальник, праска, дошка для прасу­вання, тази, прищіпки, віник, рушники, серветки тощо), коляски —

шт.

Дитячий садок — ляльки, одяг для ляльок, піаніно, м’які іг­рашки.

Лікарня (аптека) — білі халати, шапочки, тапчан, ваги, росто­мір, ширма, лікарська сумка з набором інструментів (стетоскоп, щипці, шпатель, шприці, термометр, пінцети), бинти, вата, «медика­менти», рецепти, карточки, кушетка, лікарські рослини, таблиця для перевірки зору тощо.

Магазин — прилавок, каси, калькулятор, вітрини, господарські сумки, ваги, гирі, чеки, гаманці, гроші, халати, ковпаки, муляжі про­дуктів (гастрономія, овочі, фрукти, хлібобулочні вироби, кондитер­ські та ін. товари), посуд, іграшки, меблі, пакувальні матеріали.

Перукарня — дзеркало, стіл, стільці, сушка, ножиці, гребінці, пульверизатор, пелерини, шампуні, бігуді.

Будівельники — спецодяг (фартухи, каски), кельми, пилка, совки, молотки, рубанок, шпатель, відра, фарби, щітки, банки, труби, крани, шпалери, рами, будівельний матеріал, будтехніка (машини, крани), ляльки, ящик для інструментів, прапорці тощо.

Дорожній рух — зображення видів транспорту, форма ДАІ (на­кидки), кашкет та жезл регулювальника, кермо, дорожні знаки, світ­лофор, бензозаправна, талони, квитки, аптечка, дорожнє полотно, макет перехрестя, іграшкові машини тощо.

Моряки — безкозирки, кашкет капітана, комірці, бінокль або під­зорна труба, рятувальні круги, якір, штурвал, швабри, відра, рупор, свисток, компас, карти, сітка, рація, великий будівельний матеріал, сигнальні прапорці тощо.

Пілоти — форма, навушники, шоломи, планшет, чохли на стільці, штурвал, пульт управління, карти, літаки іграшкові.

Ферма (бабусине подвір’я) — макет ферми, муляжі свійських тварин та їхніх дитинчат, відра, бідони, транспорт (трактор, вантажна машина), ляльки, будівельний матеріал.

Зоопарк — муляжі диких тварин та їхніх дитинчат, будівельний матеріал.

А також: великі ігрові модулі, предмети-замінники (палички, гуд­зики, природній матеріал тощо), ляльки, дитячі меблі, предмети по­буту, іграшки-транспорт тощо.

Осередок театралізованих ігор — ширма, елементи декорацій (до 7 казок, серед яких можуть бути: «Колобок», «Рукавичка», «Ріпка», «Зайчикова хатка», «Три ведмеді», «Коза-дереза», «Півник та двоє мишенят», «Івасик Телесик»), різні види театрів (настіль­ний: іграшки, картинки — 4 шт., рукавички — 2 шт., пальчиковий — З шт., фланелеграф з різними фігурками тощо, тіньовий — 3 шт.); екран та лампа для тіньового театру; атрибутика для ігор-драматизацій (наголовники, театральні костюми).
Осередок дидактичних ігор у настільно-друкованому варіанті — сенсорні куби, перфокарти, парні картинки, розрізні картинки, кар- тинки-квартети, картинки-складанки, геометрична мозаїка, лото, до­міно для сенсорного розвитку, дрібної моторики пальців рук, марш­рутні ігри, ігри на розвиток пізнавальних психічних процесів.

Бібліотечний (Книги і мови) — полички з книжками (5-6 книг у кількох екземплярах), книжки-малятка (4 шт.), альбоми або папки з ілюстраціями художніх творів; портрети Т. Г. Шевченка, Лесі Ук­раїнки; картинки із зображенням казкових персонажів (до 10 про­грамових творів різних авторів та ін.); столик, стільці чи крісла, фор­муляри, книжкова «лікарня»; ілюстрації із зображенням одягу, взуття, меблів, іграшок, транспорту, рослин, тварин (диких і домаш­ніх), сюжетні картинки.
Художній (Образотворчої діяльності) — книжки-розмальовки, матеріал для образотворчої діяльності і створення колажів (олівці (графітні та кольорові), фарби (гуаш), підставка для пензлів і пензлі, палітра, фломастери, папір для малювання, пластмасові склянки для води, папір для аплікації, кольоровий картон, кольорова крейда; плас­тилін, пластика, глина, кольорове тісто, станок оборотний дитячий, дощечки для ліплення; штампи, тички, трафарети, лекала, силуети фі­гурок тварин, оточуючих предметів тощо; аплікативні декоративні форми та заготовки для аплікації; природний матеріал, відходи еко­логічно чистого побутового матеріалу, шматки тканини, ґудзики, ко­тушки тощо), ножиці, клей, столики-мольберти; зразки українських народних іграшок, кераміки, іграшки-моделі; зразки робіт для малю­вання, ліплення, аплікації, дитячі роботи.
Будівельний (Осередок ігор з кубиками і блоками) — великий будівельний матеріал (порожнисті кубики, циліндри, коробки, довгі

дошки, колодки, півкола, трикутники) — 1 компл., настільний буді­вельний матеріал — 2 компл., набір кубиків і цеглинок — 3 компл., тематичний будівельний матеріал — 1 компл.; різні конструктори: ве­ликогабаритний універсальний — 1 компл., настільний універсаль­ний пазовий — 2 компл., гвинтовий — 1 компл., тематичний кон­структор з різними способами з’єднання; збірно-розбірні іграшки — 6 шт.; малюнки й схеми будов, фотографії, допоміжні матеріали (дрібні іграшки, транспорт, гумові й пластмасові фігурки людей і тва­рин, ляльки, предмети-замінники); конструктвр ЛЕГО тощо.

Природознавчий (Наукової діяльності) — кімнатні рослини (колеус, бальзамін, традесканція, плющ, клівія, герань, фікус, аспідистра, китайська троянда), обладнання для догляду за рослинами (фартушки, серветки, щітки для зняття пилу і миття листя, лійки, совок для землі, стеки для розпушування землі); об’єкти тваринного світу: рибки (цикліди, бички, золоті рибки), тварини (хом’як, криса, морська свинка), птахи (папуга, канарейка) та обладнання для до­гляду за ними (акваріум, тераріум, клітка, корм, сачки, щітки, сер­ветки тощо), календар природи (картинки із зображенням пори року: рання, пізня, кишенька для зміни картинок: зображення умовних по­значок погоди (ясно, хмарно, вітер, дощ), сезонні малюнки дітей; се­зонні об’єкти (овочі, фрукти, гриби, квіти) або їх муляжі; обладнання для експериментування з водою, камінням, піском, повітрям та жи­вими об’єктами — рослинами (різноманітні ємності, лупа ручна, фільтр, предмети з різними властивостями: тонуть, пливуть, розчи­няються тощо), предметні картинки: кімнатні рослини; рослини луки, лісу, водойми; птахи, комахи, овочі, ягоди, фрукти, гриби тощо.
Математичний (Сенсорних маніпулятивних ігор) — різні види ігор: квадрат Воскобовича, лабіринти, ребуси, перфокарти, ігри на розвиток логічного мислення; набір цифр від 1 до 5, програмові гео­метричні фігури (плоскі та об’ємні), смужки двополосні для порів­няння множин і рахунку, дрібний роздавальний матеріал.

Етнографічний (Народознавчий) — лялька в національному одязі, державна національна символіка (Державні герб, прапор, гімн України), український віночок; добірка фото і дитячих малюнків до теми «Моя родина», папки ілюстрацій

«Рідний край», «Моє міст (село)»; альбом «Моя Батьківщина»; макети української хати, двору; зразки національного посуду, іграшок, одягу, творів художньої літератури; різноманітні атрибути для відтворення національних обри дів і свят.

 Музичний — різні види музичних іграшок, дитячих музичних інструментів (фортепіано, гітари, балалайки, свищики, брязкальця, дзвіночки), магнітофон, платівки, касети, компакт-диски, програвач або CD-програвач, карооке з музичними записами та записами лі­тературних творів, ілюстрації до музичних творів, елементи казко­вих костюмів.
Спортивний (Рухової активності) — різноманітне обладнання та спортивний інвентар: драбинка-стрем’янка або драбинка-гірка, ребриста дошка, дошка зі слідами, масажна доріжка, гімнастична лава, м’яка колода, дуга для підлізання, куби, різні мішені, гімнас­тичні мати, ліана, килимки індивідуальні, кошики з різного розміру м’ячами, обручі, гімнастична палиця, візочки, іграшки для катання дітей, великогабаритні машини, коляски, керма, вертушки, кульки і лотки, різнокольорові кеглі, надувні іграшки, атрибути (бубон, бряз­кальця, прапорці, хусточки, стрічки, шнури) для рухливих ігор: «Ав­томобілі», «Зайчики», «Птахи і кіт», «Горобчики і авто», «Жабки», «Сонечко і дощик», «У ведмедя у бору», «Діти і вовк», «Каченята» та ін.
Відпочинку (Усамітнення) — дитячий диванчик, 2 дитячі крісла, 1-2 м’які іграшки, подушечки для кожної дитини, книжки з   яскравими картинками, добірки ілюстрацій.Ігор з піском і водою — стіл-ванна, пісочні набори, відерця, пасочки, лопатки, лійки, образні іграшки для обігрування сюжетів (рибки, черепашки, жабки тощо), будівельні набори, техніка, спо­руди, іграшки-саморобки для води, різні фігурки.
Комп’ютерний — периферійний комп’ютерний пристрій, який полегшує управління комп’ютерною грою, спеціальні дитячі комп’ютерні меблі.
Чергування (з другого півріччя) — дошка чергових, фартухи (білі, кольорові), ковпаки.

 

Старша група

«Фантазери-мрійники»

 

Ігровий.

Осередок сюжетно-рольових ігор.

Сім’я — облаштування кімнат: кухня, пральня, спальня, ванна, вітальня, їдальня; ляльки, м’які іграшки, шафа і сезонний одяг та взуття для ляльок в т. ч. пелюшки для пеленання ляльок, кухня- стінка, посуд (каструлі, сковорідки, чайники, чашки, тарілки, ложки, виделки, ножі, ополоники), ванни, меблі (стіл, 4 стільці, 2 ліжка, ко­лиска, трюмо, диван, 2 крісла), постільна білизна (матраци, прости­радла, подушки, ковдри, покривала), предмети побуту (холодиль­ник, плита, телевізор, телефон, пилосос, мікрохвильова піч, міксер, кавоварка, пральна машина, умивальник, праска, дошка для прасу­вання, тази, прищипки, віник, рушники, серветки тощо), коляски — 2шт.

Дитячий садок — ляльки, одяг для ляльок, піаніно, м’які іг­рашки.

Лікарня (аптека) — вивіски-написи, білі халати, шапочки, тап­чан, ваги, ростомір, ширма, лікарська сумка з набором інструментів (стетоскоп, щипці, шпатель, шприці, термометр, пінцети), бинти, вата, «медикаменти», рецепти, карточки, кушетка, лікарські рос­лини, таблиця для перевірки зору, каса, чеки, гроші, вітрина тощо.

Магазин (доцільно організувати відділи: продуктів, іграшок, книг, побутової хімії тощо) — прилавок, каси, калькулятор, вітрини, гос­подарські сумки, ваги, гирі, чеки, гаманці, гроші, халати, ковпаки, спецодяг, муляжі продуктів (гастрономія, овочі, фрукти, хлібо­булочні вироби, кондитерські та ін. товари), посуд, іграшки, меблі, пакувальні матеріали.

Пошта — вітрина, сумка поштаря, газети, журнали, листівки, бланки, конверти, марки, посилки, бандеролі, поштовий штемпель, телефон, ваги, гроші, шпагат, каса, сургуч, пластилін, поштова скринька тощо.

Перукарня — дзеркало, халат перукаря, стіл, стільці, сушка, ру­комийник, ножиці, гребінці, пульверизатор, пелерини, шампуні, бі­гуді, журнали модних зачісок, фен, плойка, перуки, стрічки, резинки, шпильки, ляльки з довгим волоссям!

Ательє — швейні машини, виставки тканин і готових виробів, журнали мод, книга замовлень, лекала, викройки, сантиметр, крейда, ножиці, голки, нитки, наперсток,праска, дошка для прасування, ма­некени, одяг, квитанції замовника, аксесуари: ґудзики, кнопки, гачки тощо.

Будівельники — спецодяг (фартухи, каски), кельми, пилка, совки, молотки, викрутки, лещата, гайковий ключ, рубанок, шпа­тель, відра, фарби, щітки, банки, труби, крани, шпалери, рами, дріт, ізоляційна стрічка, будівельний матеріал, будтехніка (машини: са­москиди, екскаватор, грейдер, крани та ін.), ляльки, ящик для ін­струментів, ящик для розчину, прапорці, будівельний матеріал  великий та дрібний, схеми, зображення або фотографії будівель тощо.

Дорожній рух — зображення видів транспорту, форма ДАІ (на­кидки), кашкет та жезл регулювальника, кермо, дорожні знаки, світ­лофор, права водія, штрафні квитанції, гаражі, бензозаправка, стан­ція технічного обслуговування, автостоянка, міст, зупинка, вокзал, естакада, талони, квитки, аптечка, дорожнє полотно, макет пере­хрестя, різні види іграшкових машин, макет міста з дорогами тощо.

Залізниця — кашкет залізничника, семафор, сумка провідника, каса, квитки, іграшки: потяг, колія тощо.

Моряки — безкозирки, кашкет капітана, комірці, картузи, бі­нокль або підзорна труба, перископ, рятувальні круги, якір, штур­вал, швабри, відра, рупор, свисток, компас, карти, сітка, рація, вели­кий будівельний матеріал, сигнальні прапорці тощо.

Пілоти — форма, навушники, шоломи, планшет, чохли на стільці, штурвал, пульт управління, карти, літаки іграшкові.

Ферма та пташник (фермерське господарство або бабу­сине подвір’я) — макети ферми та пташника, муляжі свійських тварин та їхніх дитинчат, сільськогосподарський інвентар (відра, бідони, граблі, лопати), сільськогосподарський транспорт (трак­тор, вантажна машина, сівалка, комбайн), сіно, зерно, робочий одяг (халати, косинки), сумка ветлікаря, ляльки, будівельний ма­теріал.

Зоопарк — муляжі диких тварин та їхніх дитинчат, каса, квитки, будівельний матеріал.

Бібліотека — дитячі книжки по 2-3 шт.: українські народні казки, оповідання, вірші, загадки, український фольклор (приказки, забавлянки, пісеньки та ін.), каталог, формуляри, портрети дитячих письменників, ілюстрації до творів, виставка книжок тощо.

Театр — елементи костюмів, дзеркало, гребінець, праска, дошка для прасування, афіші, квитки, каса, гроші, ширма.

Школа — дошка, парти, портфелі, шкільне приладдя (ручки, пензлі, олівці, книги, зошити, крейда та ін.), глобус, географічна карта, ляльки в шкільному вбранні тощо.

А також: великі ігрові модулі, предмети-замінники (палички, ґуд­зики, природній матеріал тощо), ляльки, дитячі меблі, предмети по­буту, іграшки-транспорт: вантажні, легкові, кран, пожежна, швидка допомога, бетонозмішувач, молоковоз, бензовоз, автобус, тролейбус, потяг, літак, вертоліт, теплохід, мотоцикл, трактор тощо.

 

Осередок театралізованих ігор — театральна ширма, елементи декорацій до різних казок (до 8-10 казок, серед яких можуть бути: «Колобок», «Рукавичка», «Ріпка», «Зайчикова хатка», «Три вед­меді», «Коза-дереза», «Півник та двоє мишенят», «Івасик Телесик»), різні види театрів (настільний: іграшки або площинний, картинки — 5 шт., рукавички — 1 шт., пальчиковий — 3 шт., фланелеграф з різ­ними фігурками тощо, тіньовий — 5 шт., театр ляльок бі-ба-бо — 1 шт.); екран та лампа для тіньового театру; атрибутика для ігор-драматизацій (наголовники, театральні костюми), іграшки-макети.

Осередок дидактичних ігор у настільно-друкованому варіанті — ігри на логічне мислення, з грамоти, математичного, економічного, природничого змісту, маршрутні ігри, шахово-шашкові ігри, спортивно-моторні ігри, вікторини, ігри-атракціони, абетки на кубиках; пневматичні, електронні, технічні ігри (типу «Автоперегони», «Ве­лотрек»), мікромоторні настільні ігри (хокей, футбол, бірюльки, блошки, більбоке) та ін.

Бібліотечний (Книги і мови) — полички з книжками (12- 16 книг — програмових творів різних жанрів у кількох екземплярах), книжки-саморобки (4 шт.), альбоми або папки з ілюстраціями ху­дожніх творів; портрети дитячих письменників та поетів; картинки із зображенням казкових персонажів (до 10 програмових творів різ­них авторів та ін.); столик, стільці чи крісла, формуляри, книжкова «лікарня»; ілюстрації із зображенням одягу, взуття, меблів, іграшок, транспорту, рослин, тварин (диких і домашніх), сюжетні картинки, листівки, альбоми з дитячими малюнками за прочитаними творами.
Художній (Образотворчої діяльності) — книжки-розмальовки, матеріал для зображувальної діяльності і створення кола­жів (олівці (графітні та кольорові), фарби (гуаш та акварель), під­ставка для пензлів і пензлі, підкладки для малювання, палітра, фломастери, темпера, папір для малювання, пластмасові склянки для води, папір для аплікації, кольоровий картон, кольорова крейда, вугілля; пластилін, пластика різнокольорова, глина, кольорове тісто, стеки, станок оборотний дитячий, дощечки для ліплення; штампи, тички, трафарети, обладнання для нетрадиційних способів малю­вання: свічка, сіль, нитки товсті шерстяні, сухе листя, сухостій, щі­точки, зубні щітки, зім’ятий папір тощо; аплікативні декоративні форми та заготовки для аплікації; природній матеріал, відходи еко­логічно чистого побутового матеріалу, обгорткові матеріали, шматки тканини, ґудзики, котушки тощо), ножиці, клей, столики-мольберти;

зразки українських народних іграшок, кераміки, дерев’яних іграшок, плетіння, вишивки, ткацтва тощо, іграшки-моделі; зразки робіт для малювання, ліплення, аплікації; зразки виробів ручної та художньої праці: пап’є-маше, флоромозаїка, плетіння, вишивка, художні та ма­шинні шви, корінопластика, фітодизайн, вироби з дерева, дитячі ро­боти; репродукції картин художників.

Будівельний — поліфункціональні модулі, великий будівель­ний матеріал (порожнисті кубики, циліндри, коробки, довгі дошки, колодки, півкола, трикутники) — 1 компл., настільний будівельний матеріал — 3 компл., набір кубиків і цеглинок — 3 компл., тематич­ний будівельний матеріал — 1 компл.; різні види конструкторів: ве­ликогабаритний універсальний — 1 компл., настільний універсаль­ний пазовий — 3 компл., гвинтовий — 3 компл., тематичний конструктор з різними способами з’єднання — 4 шт.; збірно-розбірні іграшки — 10 шт.; малюнки й схеми будівель, фотографії, допоміжні матеріали (дрібні іграшки, транспорт, гумові й пластмасові фігурки людей і тварин, ляльки, предмети-замінники); конструктор ЛЕГО, тематичні набори «Аеропорт», «Залізниця», «Річковий порт» тощо.

Природознавчий (Наукової діяльності) — кімнатні рослини (колеус, бальзамін, конус, традесканція (різні види), плющ, клівія, герань, фікус, аспідистра, китайська троянда, позапрограмові квіти), обладнання для догляду за рослинами (фартушки, серветки, щітки для зняття пилу і миття листя, лійки, совок для землі, стеки для роз­пушування землі, горщики для індивідуальних посадок тощо); об’єкти тваринного світу: рибки (цикліди, бички, золоті рибки та живородящі — гупії), тварини (хом’як, криса, морська свинка), птахи (папуга, канарейка) та обладнання для догляду за ними (ак­варіум, тераріум, клітка, корм, сачки, щітки, трубка для збирання бруду з дна акваріума, губки, серветки тощо), календар природи (картинки із зображенням пори року: рання, пізня, кишенька для зміни картинок: зображення умовних позначок погоди (ясно, хмарно, вітер, дощ, туман, іній), сезонні малюнки дітей, альбом для спостережень; сезонні об’єкти (овочі, фрукти, гриби, квіти) або їх муляжі; обладнання для експериментування з водою, камінням, піс­ком, повітрям та живими об’єктами — рослинами (різноманітні єм­ності, лупа ручна, магніт, фільтр, предмети з різними властивостями: тонуть, пливуть, розчиняються тощо), предметні картинки: кімнатні рослини; рослини луків, лісу, водойм; птахи, комахи, овочі, ягоди, фрукти, гриби тощо.

 

Мови, письма, математики — різні види ігор: лото, доміно, абетки, кубики з буквами, дошки Зайцева, квадрат Воскобовича, лабіринти, ребуси, перфокарти, ігри на розвиток логічного мис­лення: лабіринти, головоломки, ребуси, кросворди; набір цифр від 1 до 10, програмові геометричні фігури (плоскі та об’ємні), смужки двополосні для порівняння множин і рахунку, дзиги, калейдос­копи, планшети, кольорова крейда, дрібний роздавальний матеріал тощо.
Етнографічний (Народознавчий) — ляльки в національному одязі (хлопчик і дівчинка), державна національна символіка (Дер­жавні герб, прапор, гімн України), український віночок, елементи національного одягу; добірка фотосвітлин і дитячих малюнків з теми «Родовід», папки ілюстрацій «Народна іграшка», «Рідне місто (село) моє»; альбоми «Моя країна — Україна», «Київ — столиця Ук­раїни», макети української хати (колиска, ліжко, вкрите ліжником, вишиті подушки, рушники, керамічний та дерев’яний посуд), двору; зразки національного посуду, іграшок, одягу, творів художньої літе­ратури, музичних інструментів (сопілка, дуда); різноманітні атрибути для відтворення національних обрядів і свят. Народні казки та ілюстрації. Твори українського фольклору.
Музичний — різні види музичних іграшок, дитячих музичних інструментів (фортепіано, гітари, балалайки, свищики, брязкальця, дзвіночки), магнітофон, платівки, касети, компакт-диски, програвач або CD-програвач, карооке з музичними записами та записами лі­тературних творів, ілюстрації до музичних творів, елементи казкових костюмів, зображення нотного стану.

Спортивний (Рухової активності) — різноманітне обладнання та спортивний інвентар: драбинка-стрем’янка або драбинка- гірка, ребриста дошка, дошка зі слідами, масажна доріжка, гімнас­тична лава, м’яка колода, дуга для підлізання, куби, різні мішені, мішечки з піском, гімнастичні мати, ліана, килимки індивідуальні, кошики з різного розміру м’ячами, обручі, гімнастична палиця, вертушки, кульки і лотки; ходулі, гойдалка, серсо, кільцекид, іграшки, атрибути (бубон, брязкальця, прапорці, хусточки, стрічки, шнури) для рухливих ігор: «Автомобілі», «Зайчики», «Птахи І кіт», «Горобчики і авто», «Жабки», «Сонечко і дощик», «У ведмедя у бору», «Діти і вовк», «Каченята» та ін.; атрибути для спортивних ігор (бадмінтон, баскетбол, футбол, кеглі, городки, хокей, крокет тощо).

Відпочинку (Усамітнення) — дитячий диванчик, 2 дитячі крісла, 1 -2 м’які іграшки, подушечки для кожної дитини, книжки

з яскравими картинками, добірки ілюстрацій.

Ігор з піском і водою — стіл-ванна, пісочні набори, відерця, пасочки, лопатки, лійки, ситечка, совочки, образні іграшки для обігрування сюжетів (рибки, черепашки, жабки тощо), набори для до­слідів з природним матеріалом та різноманітні гідроспоруди (млин, шлюзи, фонтанчики).
Комп’ютерний — периферійний комп’ютерний пристрій, який полегшує управління комп’ютерною грою, спеціальні дитячі комп’ютерні меблі.
Чергування — дошка чергових, фартухи (білі, кольорові), ковпаки.

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Методичні рекомендації і поради | Додав: StasKO (2017-01-20)
Переглядів: 1481 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: