Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
В нашому дитячому садочку для діток пропонуються такі гуртки:

Гурток для дітей 6-го року життя

«Країна фантазерів»

                                          Керівник : вихователь Демченко Людмила Григорівна

    

   

    Розвиток дрібної моторики у дітей дошкільного віку – це одна з актуальних проблем. Крім того механічний розвиток руки знаходиться у тісному взаємозв’язку з розвитком мовлення та мислення дитини.

    Я поставила перед собою завдання познайомити дітей не тільки з різними техніками прикладного мистецтва, прищепити любов до створення колективних творчих робіт, навчити практичним навичкам, але найголовніше – це розвиток дрібної моторики.

 Мета гуртка:

Навчити дітей нової техніки «малюванню» ниткою — ниткографії;
Розвивати індивідуальні та творчі здібності дітей;
Створити умови фізичного та психічного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних здібностей.

 Завдання:

    Розкрити значення нетрадиційних технік зображення, створюючи дитячі роботи та композиції;

    Через заняття ниткографією підвищується рівень розвитку моторики, мислення, уваги, пам’яті, творчості;

    При використанні нетрадиційних прийомів роботи з ниткою виховувати посидючість, охайність при виконанні, естетику, цікавість;

    Вчити дітей самостійно аналізувати свою роботу.

 

Методи роботи:

В основі яких лежить спосіб організації занять:

В основі яких лежить рівень діяльності дітей:

В основі яких лежить форма організації  діяльності  дітей:

словесний;

наочний;

спостереження;

практичний

 пояснювально-ілюстративний;

репродуктивний;

дослідницький

 фронтальний;

індивідуально-фронтальний;

груповий;

індивідуальний

Одним із нетрадиційних засобів розвитку мови, творчості та вдосконалення пальчикової моторики дітей є ниткографія.

    Ниткографія — це «малювання» за допомогою нитки. Малюнки, виконані ниткою, відрізняються м’якістю отриманих форм, здаються об’ємними та «живими» у порівнянні із звичайним зображенням. Робота з м’якою та пухнастою ниткою заспокоює дітей і розвиває у них цікавість до декоративно-прикладного мистецтва.   

 Проведення занять з використанням нетрадиційних технік

Сприяє зняттю дитячих страхів;
Розвиває впевненість у своїх силах;
Розвиває просторове мислення;
Вчить дітей вільно виражати свій задум;
Спонукає дітей до творчих пошуків;
Вчить працювати з різноманітним матеріалом;
Розвиває дрібну моторику рук;
Розвиває почуття композиції, ритму, колориту, почуття фактурності та об`ємності;
Розвиває творчі здібності, уяву та фантазію;

 

    Такі заняття дають змогу дитині розкритися, знімають емоційне напруження, розвивають креативне мислення. Значну увагу приділяю використанню на заняттях художнього слова. Завдяки цьому я створюю у дітей емоційний настрій, викликаю бажання самостійно передавати образ у своїх роботах.

Гурток «Степ-аеробіка для малят»

Керівники :

Тарасенко В.О., Шапарець Л.І.Склад учасників: вихователі, діти старших груп і батьки.

Вид за змістом: довгостроковий, фізкультурно - оздоровчій
Ресурси проекту:
- Інтерес дітей і батьків.
- Наявність необхідної літератури.
- Наявність необхідного обладнання
- Методичні розробки.

 

 Мета: 


- Збереження та зміцнення здоров’я дитини , профілактика простудних захворювань та корекція наявних відхилень у стані здоров’я дітей.

 

- Оптимізація зростання і розвитку опорно – рухового апарату (формування правильної постави, профілактика плоскостопості).

 

- Розвиток і функціональне вдосконалення органів дихання, кровообігу, серцево-судинної і нервової систем організму.

 

- Формування потреби в руховій активності, формування гармонійної особистості (вміння дружити, почуття поваги,доброти, самокритичності та ін..)

 

 Завдання:

 • формування правильної постави і зміцнення опорно -
рухового апарату;


• попередження плоскостопості - зміцнення м'язів стопи і гомілки;


• розвиток і зміцнення всіх м'язових груп;


• підвищення функціональних можливостей вегетативних органів,
зміцнення серцево-судинної і дихальної систем, оптимізація
травлення і теплорегуляції, поліпшення обмінних процесів і попередження застійних явищ;


• поліпшення координації рухів, сили, швидкості, витривалості;


• формування рухових умінь та навичок;


• підвищення інтересу до занять спортом.
 

 Очікувані результати:
 

Формування стійкого інтересу до занять
фізкультурою;

Зростання фізичної підготовки дітей;

Зниження простудних захворювань;

Зростання діагностики дихальної системи;

Покращення показників гнучкості,силових та швидкісних якостей;

Підвищення індексу здоров’я. 

 
 ЕТАПИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ГУРТКА


1. Базовий етап (пошуково-дослідницький):
(вересень - жовтень )

Аналіз показників фізичного виховання дітей у старшій групі ДНЗ
Створення творчої ініціативної групи.
Підбір і систематизація матеріалу по обраній темі.

2. Основний етап (практичний):
(листопад)
Забезпечити матеріально-технічне оснащення.
Аналіз ефективності системи роботи з дітьми на степ-платформах.

3. Завершальний етап (результат):
(травень )
Створити групу з експертизи та оцінки результатів проекту.
Визначити проблеми і точки зростання за підсумками реалізації проекту.
Створення програми занять степ-аеробікою з дітьми дошкільного віку

Основні заходи :

Цикл занять з використанням степ аеробіки, ранкова гімнастика на степ платформах, робота гуртка степ аеробіки, виступи на святах, степ розвагах, консультації для батьків, розповсюдження буклетів «Степ аеробікою займаємось – здоров’я краще маємо», оформлення фотовиставки для батьків . 

 

 

Гурток    

   ( ЛЕГО – конструювання )

1 - Й КЛАС

Керівник  гуртка: Воробйова В.М.

МЕТА:

СТВОРЕННЯ ПСИХОЛО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ;

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНО - ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ;

3.СТВОРЕННЯ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ;

4. ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ;

5. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО задуму 

ЗАВДАННЯ:

формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ (про світ людей, природи, речей);  формувати елементарні

-  навчати дошкільників основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGO Education; 

- формувати загальні вміння — виконувати завдання відповідно до поставленої мети; 

 -   доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослим, з однолітками;                

 -   планувати діяльність;                                                                                                                                                                                      

-  аналізувати та оцінювати її результат;                                                                                                                                                       

-  розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, правильну поставу;                                                                             

- створювати умови для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті;                                                             

- збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення,вербального та невербального спілкування;                                                                                                                                                                

 - формувати морально-етичні цінності; виховувати такі базові якості особистості, як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, креативність

 

 

              ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

1.Конструює рухомі механічні моделі за інструкціями до наборів.                                                                                                                             

2.Має сформовані навички конструювання з дрібних деталей LEGOSYSTEM.                                                                                                         

3.Виявляє самостійність, ініціативу та творчість у конструюванні.                                                                                                                                         

 4.Має елементарні технічні уявлення.                                                                                                                                                                                               

 5.Має чітке уявлення про транспорт, його види, їх особливості та призначення  про будівництво, різні види будівель; про космос, космічний транспорт   та космічні станції.                                                                                                                                                                                                       

6.Має добре розвинену дрібну моторику.  

 

              Гурток для дітей п'ятого року життя з театралізованої діяльності 

"Казкова мозаїка" 

Керівник: Каленіченко Оксана Іванівна

Мета:

 •     Розвиток виконавських здібностей дітей, їх пізнавальної активності, творчої спрямованості особистості;
 •     Розкриття творчого потенціалу дітей, уміння «входити в образ» і «утримувати» його впродовж театральної діяльності, усвідомлення своєї ролі та її значення для вистави;
 •     Формування у дітей бажання до самовираження, пізнання себе, як творчої особистості, дотримування художнього смаку вихованців;
 •    Виховання цікавості дітей до театру, бажання приймати участь в театралізованих дійствах;
 •     Розвиток обдарованості;
 •    Створення умов для розвитку особистості творчої самореалізації кожної дитини;
 • Завдання
 •     Створити умови для розвитку творчої активності дітей, що беруть у театральній діяльності;
 •   Удосконалювати артистичні навички дітей, а також їх виконавчі вміння;
 •      Навчити дітей елементам художньо – образних засобів виразності (інтонація, міміка, пантоміміка);
 •      Активізувати словник дітей, удосконалювати культуру мовлення, діалогічну мову;
 •      Формувати досвід соціальних навичок поведінки, створювати умови для розвитку творчої активності дітей;
 •    Познайомити дітей з різними видами театру;

 

Очікувані результати:

 •   Розкриття творчих здібностей дітей (інтонаційне обговорення, емоційний настрій, мімічну виразність, навички інтонації);   
 •  Розвиток психологічних процесів (мислення, мова, пам'ять, уява, увага, пізнавальні процеси);
 •  Навчити дітей вмінню граційно, розкуто згідно з роллю рухатись на сцені;
 •    Розвивати у дітей вміння виявляти особистісну позицію у процесі перевтілення у сценічний образ, вболіваючи за кінцевий результат театралізованого дійства;
 •     Сформувати акторські здібності, вміння мімікою та мовою жестів передавати певний стан людини;
 •     Опанувати засоби емоційної виразності – міміка, жести, інтонація;
 •     Ознайомити дошкільників з різними видами театрів;
 •      Розвинути природні задатки та здібності дитини;
 •     Усвідомити поняття про театр як вираження життєвих ситуацій у акторській грі.

Гурток екологічного спрямування "Чарівний світ" .

Керівник : Стовпник Любов Миколаївна

МЕТА:

Формування елементарного природодоцільного  світогляду дошкільника;
 Розвиток у дитини активного гуманного ставлення до природи;
Виховання екологічної культури в сім’ї.

ЗАВДАННЯ:

Залучення дітей до екологічної культури;
Формування основ екологічного світорозуміння, сприяння формуванню, розширенню і поглибленню уявлень дошкільників про природу;
Розвиток у дітей знань пізнавальної діяльності;
Залучення дітей до екологічно орієнтованої діяльності: удосконалення природоохоронної діяльності;
Збагачення особистого досвіду дітей позитивною, гуманною взаємодією з природою, розширення екологічно-ціннісних контактів з рослинами, тваринами, об’єктами неживої природи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Аналізувати результати спостережень і робити висновки про деякі закономірності і зв’язки в природі;
Знати ознаки і характерні властивості компонентів природи;
Вміти встановлювати зв’язки між станом рослин та умовами навколишнього середовища;
Робити висновки про те, як людина може зберегти природу

Гурток морально - духовного спрямування

для дітей групи " Дослідники й чомусики"

" Зернинка істини й добра"

Керівник : Харченко С.В.

 

Мета і завдання:

Ознайомити дітей з морально-духовними поняттями:

людськими чеснотами їх значенням , розвивати вміння дітей розрізняти позитивні та негативні вчинки та відповідно реагувати на них. Сприяти формуванню у дошкільнят системи духовно-моральних цінностей позитивного ставлення до оточуючих, рідного краю, виховання любові до України, материнської мови,  шанобливого ставлення та поваги до рідних людей.

 

Очікувані результати:

розуміння дітьми значення морально-духовних понять;
вироблення системи морально-духовних цінностей  особистості;
складання трактатів поведінки та застосування їх у повсякденному житті.

Гурток  образотворчого спрямування «Барви веселкові»

Керівник : Хорт С.В.

 

Мета гурткової роботи:

Формувати у дошкільника естетичне ставлення й художньо – творчі здібності. Вчити передавати свої відчуття за допомогою кольору,узгоджувати свої емоції від прекрасного,що оточує дитину, з роботою яку виконує.

Основні завдання гуртка:
 
- сприяти вихованню творчої особистості;- здійснювати всебічний розвиток дитини;

- розвивати асоціативно-образне мислення, творчі здібності;- ознайомити з художніми засобами та прийомами малювання, 
елементами художньої грамоти;
- стимулювати інтерес і бажання займатися зображувальною діяльністю;
- розвивати творчу уяву, фантазію, вміння бачити незвичайне в плямах, 
випадкових відбитках, створювати цікаві образи, композиції; 
- виховувати бажання працювати колективно та вміння доводити розпочату 
роботу до кінця, отримувати задоволення від своєї рогботи, милуватися 
творами мистецтва.

 Очікувані результати:

 

 

Оволодіння дітьми певними знаннями, вміннями, навичками у процесі малювання, виявлення та усвідомлення дитиною своїх здібностей, сформованість способів самоконтролю.

В силу індивідуальних особливостей, розвиток творчих здібностей не може бути однаковим у всіх дітей, тому на заняттях я даю можливість кожній дитині активно, самостійно проявити себе, відчути радість творчого творення. Всі теми, які входять в програму, змінюються за принципом поступового ускладнення матеріалу. В силу індивідуальних особливостей, розвиток творчих здібностей не може бути однаковим у всіх дітей, тому на заняттях я даю можливість кожній дитині активно, самостійно проявити себе, відчути радість творчого творення. Всі теми, які входять в програму, змінюються за принципом поступового ускладнення матеріалу.

Оцінка результативності програми проводиться два рази на рік (грудень, травень) рівня сформованості художньо - естетичного розвитку дітей.

 

 

Гурток « Гралочка –розвивалочка» з елементами ейдетики

Керівник : Халімон О.Г.

 

Завдання програми гуртка:

-   розвивати пізнавальну активність дітей;

-   здатність аналізувати, робити узагальнення;

-   висувати припущення, обгрунтовувати власну думку;

-   формулювати оцінні судження;

-   навчати називати ознаки предметів, що використовуються дитиною в діяльності;

-   порівнювати, виявляти схожість та відмінність;

-   встановлювати прості зв’язки між явищами та предметами;

-   виявляти причини та наслідки подій;

-   розвивати символічну функцію мислення, вправляти в створенні систем знаків, планів, схем, розвивати схематичне мислення.

Мета програми:

- формування пізнавальної активності дошкільника.

Предмет: рівень розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку.

Під час занять реалізується навчальна, розвивальна, пізнавальна, виховна та психологічна мета.

Навчальна мета - формування навичок та вміння працювати з інформацією, що дає

змогу:                                  

-   активізувати прагнення дітей ефективно і самостійно здобувати знання;

-   швидко і точно використовувати розумово-творчі операції, зумовлені стійкістю уваги та розвиненою пам’яттю;

-   поповнювати активний лексичний запас, швидко й оригінально оперувати невербальними та вербальними асоціаціями;

-   закріплювати основні компоненти вміння самостійно, усвідомлено здобувати нові знання.

Розвивальна мета - активізація творчого потенціалу дитини завдяки гармонійній роботі лівої і правої півкуль головного мозку, що сприяє:

-   творчому підходу дітей до будь-якого інформаційного матеріалу з використанням власних здібностей, що надає впевненості у собі та у своїх силах;

-   формуванню вміння дошкільників сприймати інформацію не напружуючись, легко та охоче граючись.

Пізнавальна мета - розширення можливостей для кращого пізнання навколишнього світу і себе завдяки активній уяві, стійкій пам’яті й увазі. Це підвищує самооцінку дитини внаслідок результативності в навчанні, а також створює психологічний комфорт.

Виховна мета полягає у:

-     формуванні особистих характеристик дошкільника, що ґрунтується на самопізнанні, вмінні використовувати свій власний потенціал;

-     з повагою ставитись до творчої активності однолітків, розуміючи, що кожна дитина індивідуальна.

Психологічна мета реалізується завдяки:

-     створенню ситуації успіху дошкільника у навчанні;

-     розв’язанню особистих психологічних проблем, пов’язаних зі страхами та психологічними стресами.

Хореографічний гурток "Веселі краплинки"

Керівник : Клязника Ю.Б.

Головна мета занять з хореографії - це:

Пробудження у дітей прагнення до прекрасного та інтересу до музичної і танцювальної творчості;
Посилення емоційної чуйності та творчої активності;
Знайомство дітей з танцювальною культурою свого народу і народів інших країн;
Розвиток образного мислення та уяви.
Фізичний розвиток, профілактика проблем з поставою, проблемами опороно-рухливого апарату. 

Завдання хореографічного гуртка: 
    • заохочення дитини до активної участі у мистецтві танцю;
    • виявлення художнього хисту у кожного малюка;
    • розвиток здібностей до виконавчої творчості;
  
формування потреби у спілкуванні з мистецтвом;
    • виховання почуття краси танцювальної пластики.

Очікувані результати:

Навчити дошкільників різним   видам танцювальних рухів.
Сформувати елементарні основи хореографічної культури.
Сформувати у дитини поняття про гарну поставу та її вплив на естетичний вигляд.