Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
В нашому дитячому садку працює 55 працівників:
 
 28 - педагоги, а саме 20 - вихователів, 2 - муз керівника, 1 - психолог,  1 - логопед, 1- вихователь - методист, 2 - інструктора з фізичного виховання;
 
26 педагога мають вищу освіту, 2 - середню - спеціальну.
 
 
 
 
 

Якісний склад педагогічних кадрів

дошкільного навчального закладу

 

№ п/п

Прізвище, імя, по-батькові

Число, місяць, рік народження

Освіта

Посада

Пед-стаж

Категорія після атестації (рік)

1

Борисенко Неля Анатолївна

08.08.1972

Вища

Завідуюча

22

13 розряд

2

Калениченко

Алла

Миколаївна

01.02.1970

Вища

Вихователь - методист

25

Вища категорія

2010

3

Халімон Ольга Григорівна

13.03.1980

Вища

Практичний психолог

12

Вища категорія 2014

4

Ярославська Віта Григорівна

12.02.1971

Вища

Вчитель-логопед

16

Вища категорія

2015

5

Шапарець Лариса

Іванівна

21.09.1967

Вища

Інструктор з фізичного виховання

26

ІІ категорія 2010

6

Шкуліпа-Івакіна Галина

30.11.1973

Вища

Музичний керівник

16

7 розряд

7

Клязника Юлія Борисівна

31.04.1964

Вища

Музичний керівник

30

Вища категорія

2014

8

Лизогуб Олена Миколаївна

25.01.1985

Вища

Вихователь

7

ІІ категорія

2011

9

Колосова

Юлія Володимирівна

1983

Вища

Вихователь

12

ІІ категорія

2014

 

Каленіченко Оксана Іванівна

11.08.1979

Вища

Вихователь

14

9 розряд 2011

10

Харченко Світлана Володимирівна

17.09.1970

Вища

Вихователь

20

І категорія 2013

11

Демченко Людмила Григорівна

25.10.1968

Вища

Вихователь

15

І категорія 2014

12

Ведмеденко Марина Анатоліївна

02.06.1968

Вища

Вихователь

23

Вища категорія 2014

13

Хорт Світлана Василівна

11.09.1965

Вища

Вихователь

22

І категорія 2015

14

Ільченко Наталія Віталіївна

05.07.1980

Вища

Вихователь

6

ІІ категорія

2013

15

Виливок Леся Миколаївна

09.12.1981

Вища

Вихователь

6

ІІ категорія 2014

16

Гуліцка Світлана Григорівна

16.07.1982

Вища

Вихователь

12

ІІ категорія 2011

17

Стовпник Любов Миколаївна

31.01.1959

Вища

Вихователь

33

Вища категорія, вихователь-методист 2013

18

Масьома Лариса Миколаївна

26.03.1952

Вища

Вихователь

30

9 розряд 2013

19

Шибко Юлія Володимирівна

14.10.1986

Вища

Вихователь

4

ІІ категорія 2013

20

Заулічна Олена Володимирівна

09.07.1980

Вища

Вихователь

14

Вища категорія 2014

21

Воробйова Вікторія Миколаївна

15.12.1978

Вища

Вихователь

7

ІІ категорія 2012

22

Бодько Ольга Миколаївна

05.02.1985

Вища

Вихователь

9

ІІ категорія 2012

23

Ткаченко Інна Михайлівна

27.04.1978

Вища

Вихователь

6

ІІ категорія 2012

24

Кольчуріна Наталія Іванівна

03.12.1992

Вища

Вихователь

1

9 розряд

25

Дьомкіна Валентина Іванівна

09.10.1961

середня

Вихователь

26

9 розряд

26

Ковтун

Аліна

Олегівна

21.12.1993

середня

Вихователь

1

розряд

 
Вихователі груп раннього віку
 
 
Виливок Леся Миколаївна
Каленіченко Оксана Іванівна
Гуліцка Світлана Григорівна
Колосова Юля Володимирівна
 
 
Вихователі груп молодшого віку
 
 
Демченко Людмила Григорівна
Хорт Світлана Василівна
 
Вихователі груп середнього віку
Виливок Леся Миколаївна
Ільченко Наталья Віталівна
Масьома Лариса Миколаївна
 
 
Вихователі груп старшого віку
 
 
Заулічна Олена Володимирівна
Самчук Ірина Вікторівна
Стовпник Любов Миколаївна
Шибко Юлія Володимирівна
 
Вихователь 1-го класу
 
 
Воробйова Вікторія Миколаївна
 
 
Вихователь 
 
 
Каленіченко Світлана Миколаївна
 
 
 
Завідуюча господарством
 
 
Сидоренко Наталья Миколаївна
 
 
27 - обслуговуючого персоналу
 
 
 
         
 
 
 
 
Пріорітетні завдання колективу
 
1.     Забезпечити збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей з раннього віку.
 
 
 
2.     Оптимізувати освітній процесс з формування у дошкільників естетичного сприймання навколишнього засобами музики та образотворчої діяльності.
 
3.     Забезпечити рівні стартові можливості для подальшого шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку.
 
4.     Підвищити якість дошкільної освіти шляхом використання інноваційних освітніх технологій.
 
 
  Щоб зберегти світ дитинства, допомогти дитині прожити дитячі роки в радості і повноті намірів, педколектив з допомогою батьків створив сприятливі умови для всебічного розвитку дітей : сучасні куточки природи, різних видів ігор, зони усамітнення, рухової активності, художньо-естетичні центри, самостійної художньої діяльності, ряження. Особлива увага приділяється розвитку дітей в творчих іграх.
 
  Навчально-виховний процес будується на основі  програми розвитку дитини дошкільного віку "Дитина". Основне призначення колективу - допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям й злагоді із собою, як активному суб'єкту життєдіяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. На початку та в кінці навчального року проводиться діагностування рівня знань, умінь та навичок дітуй, згідно з розділами програми.
 
  Адміністрація та педагогчний колектив працюють відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Національною доктриною розвитку освіти в Україні», «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні», Указів Президента України, рішень Уряду України, наказів Міністерства освіти і науки України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів дошкільного навчального закладу, дотримуються норм Конвенції про права дитини.