Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
Головна » Статті » Методичні рекомендації і поради » Консультації

«Організація міні-музею в умовах закладу дошкільної освіти»

План консультації

I. Теоретична частина

1.1. Актуальність

1.2. Принципи музейної педагогіки.

1.3. Результативність музейної педагогіки.

1.4. Організація міні-музею в ЗДО

1.5. Принципи створення міні-музею

1.6. Особливості місця розташування міні-музеїв

1.7. Оформлення міні-музеїв

1.8. Тематика міні-музеїв

1.9. Екскурсійна робота в міні-музеї.

II. Практична частина

2.1. Обговорення. Мета: визначити розуміння і актуальність теми.

III. Заключна частина.

3.1. Підведення підсумків консультації.

Мета: Підвищення теоретичного рівня педагогів по досліджуваної темі.

Завдання:

1. Ознайомлення з теоретичними основами про організацію міні-музеїв в ДНЗ.

2. Допомогти у визначенні тематики міні-музеїв.

Попередня робота: розробка лекції.

Методи: лекція, обговорення.

I. Теоретична частина

1.1. Актуальність

Музейна педагогіка є інноваційною технологією у сфері особистісного виховання дітей, створює умови занурення особистості у спеціально організовану предметно-просторове середовище.

Музейна педагогіка в останні десятиліття набуває велику популярність в системі дошкільної освіти і виховання, створюються музейні програми, виходять книги, розробляються методичні рекомендації (це роботи М. Ю. Коваль, В. О. Дыбиной). Сьогодні ми шукаємо в музеї партнера по вирішенню завдань, пов'язаних з вихованням і освітою дітей, через здійснення музейно-педагогічної діяльності, як в умовах музейного середовища, так і в умовах дитячого саду. У цьому випадку сама предметна середовище навколишнього світу грає роль вчителя і вихователя.

Поняття «музейна педагогіка» з'явилося на початку 80-х рр. і було запозичене з німецької термінології. За цей короткий час сам термін і позначувана ним діяльність міцно увійшли в педагогічну практику, про це свідчать музейно-освітні програми для вихованців освітніх установ.

Музеї розглядають як соціально-естетичний феномен культури (Н. Р. Макарова, 1987, Т. А. Альошина, 1999); соціокультурний простір російської провінції (А. Л. Філатова, 2000); оцінюють як інформаційно-комунікативної системи (С. В. Пшенична, 2000).

Основною метою музейної педагогіки є: залучення до музеїв підростаючого покоління, творчий розвиток особистості. Тому на сьогоднішній день музейну педагогіку розглядають як інноваційну педагогічну технологію.

Звичайно, в умовах дитячого саду неможливо створити експозиції, що відповідають вимогам музейної справи. Тому і називаються ці експозиції «міні-музеями». Частина слова «міні» відображає вік дітей, для яких вони призначені, розміри експозиції і чітко визначену тематику такого музею. Призначення створюються міні-музеїв - залучити дітей у діяльність і спілкування, впливати на їхню емоційну сферу. Психологічні дослідження дозволили побачити, що у дітей, які займаються в музейно-освітньому просторі певним чином модифікується розумова діяльність дітей, діти більш вільно оперують образами.

1.2. Принципи музейної педагогіки

При використанні музейної педагогіки як інноваційної технології у системі формування культури дошкільників необхідно враховувати наступні принципи.

Наочність.

Доступність.

Динамічність.

Змістовність (матеріал повинен мати освітньо-виховне значення для дітей, викликати в дітях допитливість).

Обов'язкове поєднання предметного світу музею з програмою, орієнтованою на прояв активності дітей.

Послідовність ознайомлення дітей з музейними колекціями (у відповідності з завданнями виховання дошкільнят на кожному віковому етапі).

Гуманізм (експонати повинні викликати дбайливе ставлення до природи, речей).

Заохочення дитячих питань і фантазій при сприйнятті.

Активність дітей у засвоєнні музейної спадщини, яка проявляється на рівні практичної діяльності як відображення отриманих знань і вражень у продуктах власної творчості, у продуктивній діяльності (малюванні, ліпленні, творі історій).

Рухливість структури занять-екскурсій (чіткий сценарій, але можливість імпровізації).

Будь-яка експозиція повинна враховувати наступний логічний ланцюжок: сприйняття - розуміння - осмислення - закріплення - застосування.

Звертаючись до методичного аспекту розробки технології музейної педагогіки, хочеться звернути увагу на те, що робота з дітьми передбачає не тільки якість і кількість отриманої інформації в ході знайомства з експозиціями міні-музеїв, - важливо домогтися у дітей пробудження творчої активності. Тому дуже важливо продумати обов'язкове включення практичної частини в ході знайомства з експозиціями міні-музеїв.

Це можуть бути різноманітні ігри музейного змісту: ігри-розваги, ігри-подорожі, ігри-графічні вправи, інтелектуально-творчі ігри, ігри з сюжетом літературних творів.

Крім ігор можна використовувати такі види роботи, як:

заповнення музейних щоденників, у яких можуть бути представлені дитячі малюнки, колажі, аплікації, схеми;

виконання домашніх завдань (намалювати, виліпити, придумати свою назву, загадку, скласти казку і т. д.)

1.3.Результативность реалізації технології музейної педагогіки в умовах ДНЗ.

Полягає в наступному:

У дитини з'являється шанс стати інтелігентною людиною, з дитинства залученим до культури і до одного з її чудових проявів - музею.

Діти, полюбивши і освоївши музейний простір, стануть у старшому віці найбільш вдячними і сприйнятливими відвідувачами музейних виставок та культурних подій, придбають пізнавальний інтерес до «справжньому» музею.

У дітей формується ціннісне ставлення до історії, з'являється інтерес до музеїв і виставок, розвивається емоційний відгук. «Дитина повинна залишати музей з відчуттям впевненості підйому «ще на одну сходинку».

Завдання дошкільного педагога полягає в тому, щоб навчити дитину розпізнавати ці приховані в предметах смисли. Зважившись на цей крок, необхідно усвідомити і сформулювати найближчі завдання:

* учити дитину бачити історико-культурний контекст навколишніх речей, тобто оцінювати його з точки зору розвитку історії та культури;

* формувати розуміння взаємозв'язку історичних епох і своєї причетності до іншого часу, іншої культури через спілкування з пам'ятками історії та культури;

* формувати здатність до відтворення образу відповідної епохи на основі спілкування з культурною спадщиною, тобто до художнього сприйняття дійсності;

* розвивати здатність до естетичного споглядання і співпереживання;

* викликати повагу до інших культур;

*розвивати здатність і потреба самостійно освоювати навколишній світ шляхом вивчення культурної спадщини різних епох і народів.

На перший план висувається завдання допомогти дитині побачити «музей» навколо себе, тобто розкрити перед ним історико-культурний контекст звичайних речей, що оточують його в повсякденному житті, навчити самостійно, аналізувати, зіставляти, робити висновки. Включення музеїв в освітній процес - справа не таке простої, як може здатися на перший погляд.

Щоб скористатися музейною педагогікою, необхідно слідувати певним правилам.

Правило перше. До відвідин музею необхідно серйозно, цілеспрямовано готуватися, а потім закріпити отримані знання та враження. Дитина не підготовлена до сприйняття складної символічної мови музею. Завдання педагога полягає в тому, щоб допомогти маленькому чоловічкові в цій непростій і дуже важливою пізнавальної діяльності.

Правило друге. Необхідно чітко усвідомлювати кінцеву завдання своєї діяльності - формування творчої особистості, здатної активно сприймати культурну спадщину і усвідомлювати свою відповідальність не тільки за його збереження, але й примноження і передачу цієї спадщини іншим поколінням.

1.4. Організація міні-музею в дитячому саду

В даний час проявляється все більший інтерес до традицій, історії, культури своєї малої батьківщини. В ДНЗ вирішуються завдання з раннього прилучення дітей до народної культури, пізнання минулого. Одна з форм ознайомлення дітей з рідним краєм - організація в дитячих садах етнографічних кімнат, міні-музеїв.

Музей - це особливе, спеціальне організоване простір ДНЗ, сприяє розширенню кругозору і дитини, і дорослого, підвищення освіченості, вихованості, залученню до вічних цінностей.

Створення міні-музею - трудомістка робота, яка складається з декількох етапів.

1 етап. Постановка цілей і завдань перед батьками вихованців дитячого садка. Цей етап включає в себе проведення таких заходів, як:

- батьківські збори;

- консультації

- індивідуальна робота.

2 етап. Вибір приміщення.

Необхідно враховувати кількість відвідувачів та експонатів.

3 етап. Збір експонатів і реєстрація їх у каталозі.

4 етап. Оформлення міні-музею, яке вимагає дотримання низки умов:

- оформлення кімнати (куточка) з урахуванням естетичних норм;

- наявність дитячої меблів для проведення ігор, занять;

- дотримання правил безпеки, гігієнічних норм.

5 етап. Розробка тематики і змісту екскурсій і занять для ознайомлення дітей з експонатами.

6 етап. Розробка перспективно-тематичного плану роботи, в якому передбачалися не тільки занятті з дітьми, але і заходи для батьків, а також конкурси та виставки. Також матеріали для проведення анкетування, діагностики

7 етап. Вибір екскурсоводів. Ними можуть бути педагоги, старші дошкільнята або батьки.

8 етап. Відкриття міні - музею із запрошенням дітей та їх батьків.

1.5. Принципи створення міні-музею

Принцип інтеграції - міні-музей повинен враховувати зміст освітньої програми ДНЗ та допомагати в реалізації її цілей і завдань окремих освітніх галузей.

Принцип діяльності та інтерактивності - міні-музей повинен надавати вихованцям можливість реалізувати себе в різних видах дитячої діяльності (використовувати експонати в сюжетно-рольових іграх, створювати вироби і включати і х в загальну експозицію тощо).

Принцип природовідповідності - міні-музей повинен бути створений з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей різного віку і передбачати умови для розкриття творчого потенціалу кожної дитини.

Принцип науковості - представлені експонати повинні достовірно відображати тематику міні-музею, пояснювати різні процеси і явища в рамках обраної теми науковим і в той же час доступним для дитини мовою.

Принцип гуманізації та партнерства - міні-музей повинен пропонувати умови для всебічного розвитку дитини, заохочення його ініціативності, творчої діяльності в рамках суб'єкт-суб'єктних відносин у системі «дорослий - дитина», «дитина - дитина».

Принцип культуровідповідності - міні-музей повинен бути орієнтований на залучення дітей до світової культури, загальнолюдських цінностей через засвоєння цінностей і норм національної культури в ході безпосередньо освітньої діяльності в музейному просторі.

Принцип динамічності та варіативності - експозиції міні-музею повинні постійно доповнюватися і оновлюватися з урахуванням вікових особливостей дітей групи.

Принцип різноманітності - наповнення міні-музею експонатами, різними за формою, змістом, розмірами, що відображають історичну, природну та культурну різноманітність навколишнього світу.

Принцип регіонального компонента - міні-музей повинен передбачати організацію роботи з дітьми по ознайомленню їх з культурною спадщиною регіону, а також культурою інших народів, що сприяє розвитку толерантності та формування почуття патріотизму.

1.6. Особливості місця розташування міні-музеїв

В будь-якому дитячому садку існує проблема вільних приміщень. Для розташування міні-музеїв можна використовувати різні частини групових кімнат, «роздягалень», спальних кімнат, стіни біля входу в групу і т.п. Вбудовування переважно видових фрагментів експозиції в інтер'єри приміщень загального призначення, аж до сходових майданчиків, сприяє відтворенню матеріальної та образної середовища, занурення в яку так важливо для дитячої психіки. Народна мудрість говорить: «Хто хоче - шукає можливості.

Приміщення

Позитивні сторони розташування міні-музею

Негативні сторони розташування міні-музею

Групове приміщення

Можливість вибудовувати матеріал музею поступово, у міру отримання нової інформації.

Вихователь може в будь-який час звернутися до матеріалів музею.

Діти за бажанням розглядати експонати, обговорювати їх особливості, ставити запитання до вихователю, використовувати деякі експонати для режисерських ігор, користуватися дидактичними іграми і проводити самостійні дослідження за експериментальним столиком.

Постійний доступ до музею дістають діти тільки однієї групи.

Віддаленість від роздягальні обмежує вільне спілкування дітей з батьками по темам музею.

Батьки не мають повного уявлення про роботу дитячого садка.

Роздягальна кімната

Якщо дозволяє площа, то варіант розміщення міні-музею в роздягальні має такі ж переваги, що і в груповій кімнаті.

Спілкування дітей з батьками по темам музею

Постійний доступ до музею дістають діти тільки однієї групи

Приміщення для додаткових занять

Ідеально підходять для розміщення деяких видів міні-музеїв. Наприклад, в ізостудії доречний міні-музей якого-небудь виду декоративно-прикладного мистецтва: димки, гжели і т.д.

Музей зливається з загальним фоном даного приміщення.

Потрібно проявити великі дизайнерські здібності, що музей привертав до себе увагу дітей.

Холи

Можливість відвідувати міні-музей в будь-який зручний час.

Розглядати експозицію можуть всі батьки, у тому числі індивідуально, зі своїми дітьми.

Міні-музей дає стимул для спілкування.

Відкритий і безконтрольний доступ до музею обмежує можливість подання в ньому рідкісних і цінних експонатів.

1.7. Оформлення міні-музеїв

Найбільш оптимальним розміщення експонатів міні-музею є на різних рівнях: вертикальному і горизонтальним. Вирішити цю задачу допоможуть стелажі і настінні полички, ширми, стенди, столики різної величини, тумби.

Розташування всіх експонатів тільки в горизонтальній площині (на столі) недоцільно. В одній площині краще всього розглядати колекції (предмети одного найменування). Завдання міні-музею показати об'єкт з різних сторін, відобразити його взаємозв'язку з іншими об'єктами. По - друге, в горизонтальній площині складно об'єднати експонати за темами і розділити їх візуально. Це ускладнює завдання утримування уваги дитини в межах однієї групи предметів. При відсутності відповідних куточків можна з будівельних кубиків, циліндрів, цеглинок на столику вибудувати різнорівневі підставки, скріпивши їх між собою скотчем і красиво задрапірувати легкою тканиною. Також освоєння вертикалі може бути здійснено наступним чином:

Розміщення матеріалу на настінних поличках;

Використання ширм;

Використання стендів;

Використання мобіле;

Розміщення дрібного матеріалу на сухих або штучних гілках дерев.

Дуже зручні у використанні стенди. Їх перевага полягає в тому, що вони прості у виготовленні, легкі і безпечні для дітей. Мобільні стенди і дозволяють легко і швидко перебудувати композиційне рішення музею. Стенди можуть бути різними за формою, кольором, розташуванням. Ці переваги стендів дозволяють вирішувати завдання залучення і утримання уваги дітей до експонатів музею. Стенди використовуються для розміщення ілюстративної інформації, схем. До них зручно кріпити і легкі об'ємні предмети.

Якщо для музеїв відведено певне місце, дуже зручно прикріпити до стелі 2-3 невеликих гачка. Це дозволить урізноманітнити композицію музею вертикальними елементами.

1.8. Тематика міні-музеїв.

Може бути різноманітною:

«Чудо-дерево» - знайомство з будовою і різноманітністю дерев, взаємозв'язків рослин та тварин, значенням дерев в житті людей; необхідність дбайливого ставлення до природи;

«Місто майстрів» - знайомство з проблемою відходів, варіанти використання різного «сміття», розвиток уяви, мови, творчості дітей і батьків;

«Кращий друг» - експозиції пов'язані з розповідями про різні породи собак, про їх походження, про різних матеріалах (порівняння скляних, глиняних, паперових фігурок), про значення собак у житті людини;

Міні-музей книжки - знайомство з історією виникнення книг, виховання інтересу до читання, розповідь про роль книги в житті людини, про різних письменників, про те, як з'явилася і розвивалася грамота;

«Іграшки-забави» - тут можуть бути зібрані експонати, що привертають увагу саме малюків: великі, яскраві, звучні, розвиваючі іграшки (ляльки, машинки, фігурки тварин і невідомих науці істот);

«Моє рідне місто» - знайомство з історією міста, його цікавими місцями, виховання патріотичних почуттів, любові до свого міста; знайомство з особливостями свого району, його історією, пам'ятними місцями, складання розповідей про місті, районі, створення серії власних малюнків, порівняння їх з фотографіями, листівками;

«Наша батьківщина - Росія» - знайомство з історією, культурою, природними особливостями нашої країни, виховання патріотизму, знайомство з народними промислами, з побутом росіян в різний час, з історичними та пам'ятними місцями; розвиток мовлення; формування уявлень про історичному часі, зв'язки зі своїми предками;

«Театральні ляльки» - прилучення дошкільнят до світу мистецтва, світу театру. Розвиток моторики, мовлення, надання умов для самостійної гри, так і для роботи в колективі (постановка вистав), твір сценаріїв, казок;

Міні-музей театрального костюма - як і в попередньому випадку, дошкільнята долучаються до світу мистецтва і театру, дізнаються про те, як змінювалися театральні костюми, фантазують, створюючи свої моделі, вигадують власні постановки, вчаться грати в колективі, виражати себе за допомогою засобів мистецтва;

Картинна галерея;

Міні-музей природи - тут можуть бути представлені незвичайні, рідкісні об'єкти живої і неживої природи, різноманітні вироби з природного матеріалу. Такими експонатами можуть бути великі шишки, насіння рідкісного в нашій країні рослини, химерно вигнуті гілки і коріння, красиві природні і штучні камені, камені з відбитками давніх рослин і тварин, старі покинуті гнізда птахів і комах (наприклад, ос), пір'я;

«Військової доблесті і слави» та ін.

При визначенні змісту необхідно:
1. Заздалегідь підібрати різноманітні музейні експонати та їх кількість. Наприклад: для проведення виїзної експозиції «музейного скриньки» може знадобитися кілька предметів одного призначення (скалочки, розписні ложки, свищики тощо). У цьому випадку вони не всі вітринах виставляються, а набуваються в прок і до часу зберігаються в «запасниках».
2. Визначаючи тематику експозицій, дотримуватися правила «поступової зміни»: що-то для дітей залишається знайомим, а щось нове вноситься поетапно.
3. Якщо на початковому етапі немає різноманітності матеріалу - ні в якому разі не виставляйте його весь. Головне завдання музею в дошкільному закладі постійно підтримувати до нього живий інтерес вихованців і не допускати нудної одноманітності.
4. Обов'язково вибудовувати перспективу роботи музею. Не треба гнатися за активним оновленням матеріалів. Окремі теми і експонати будуть присутні у вашому музеї з певною циклічністю. Це пов'язано з особливостями виховного процесу ДНЗ: знайомство з окремими темами проходять у дошкільників поетапно, з додаваннями і ускладненням в залежності від віку.

Організація в дитячому саду міні-музею присвячена певного предмета об'єкту або явища природи сприяє використанню системного підходу, який активно використовується в програмах ТРИЗ і РТВ. Даний підхід дозволяє розглянути предмет чи явище з різних сторін. Незважаючи на складну термінологію системний підхід цілком доступний дошкільнятам.

Аналізований об'єкт умовно поміщається в центр таблиці з дев'яти клітинок. Цей об'єкт називається «Система» (1)

6

2

8

4

1

5

7

3

9

Будь-який об'єкт (система) є частиною чого-небудь або перебуває в якомусь спеціальному місці (дерево в лісі, конструктор на полиці тощо). Це місце називається «Надсистема» (2).

Об'єкт (система) складається з будь-яких частин, деталей (в сукні є ліф, рукава, спідниця, комір тощо). Клітинка, в якій ми розглядаємо «анатомію» об'єкта, називається «Підсистема» (3).

Таким чином, розглянувши центральний стовпець, можна отримати деякі відомості про об'єкт. Далі необхідно розглянути центральну горизонталь, яка є своєрідною тимчасової стрічкою.

Комірка 4 розповідає про те, чим був об'єкт (система) в минулому.(Чим була ялинка до того, як стала ялинкою?) . «Минуле системи».

Майбутнє системи розглядається в 5-й комірці. Що станеться з цим об'єктом? «Майбутнє системи».

Таким чином отримуємо про об'єкт різноманітну інформацію. З дітьми молодшого дошкільного віку досить зупинитися на цих позиціях. Старші дошкільнята здатні міркувати більш глибоко.

Якщо розглядати систему в минулому, то можна виявити, що у неї є і власна надсистема і підсистема. Якщо птах в минулому була яйцем, то надсістемой яйця могли бути і гніздо з іншими яйцями, і «мамин животик» (6 - надсистема системи в минулому). А такий предмет, як книга, можна розглядати з точки зору відбувалися з нею змін: який книжка була в давнину, як створювалася.

Будь-яка система у минулому також мала свої складові. То ж яйце складалося з шкаралупи, білка і жовтка. А для книг, наприклад, використовувалася береста.

Точно також розглядається і система в майбутньому - її надсистема і підсистема (8, 9). Ким стане курча? Якою буде книга в майбутньому?

Ця таблиця може бути доповнена ще кількома позиціями:

Антисистема - умовно кажучи, вороги нашого об'єкта.

Нейтральна система, що ніяк не реагує на наш об'єкт, так само як до об'єкта все одно, існує нейтральна система чи ні. Наприклад, слону все одно, чи є у нас вдома шафа.

1.9. Екскурсійна робота в міні-музеї

Виключно важливе місце в роботі міні-музею повинні займати екскурсії (заняття-екскурсії). І це цілком закономірно, так як музейна експозиція та екскурсійний метод взаємопов'язані. Велику увагу треба приділяти підготовці юних екскурсоводів із старших дошкільних груп. Вони залучаються до проведення екскурсій по музею для батьків і дітей молодшого дошкільного віку.
Екскурсійна робота з дітьми вирішує наступні основні завдання:

виявлення творчих здібностей дітей;

розширення уявлень про зміст музейної культури;

розвиток початкових навичок сприйняття музейної мови;

створення умов для творчого спілкування та співробітництва.

Методичні форми екскурсійної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах музею досить різноманітні: проведення оглядових і тематичних екскурсій, проведення пізнавальних бесід та заходів, організація виставок. Перелічені методи реалізуються у різноманітних формах роботи екскурсовода з дітьми: вікторинах та загадки, шарадах і ребусах, дидактичних іграх, творчих завданнях. Методичні принципи екскурсійної роботи чітко визначаються такими важливими факторами, як розвиваюча спрямованість навчання, психологічні особливості особистості та вікові особливості музейної сприйняття. Процес естетичного розвитку є складним, поступовим, він вимагає систематичного, тривалого впливу на особистість дитини.

В умовах систематичної роботи і методично правильної організації педагогічного процесу не тільки можливо, але і необхідно починати навчання музейному сприйняття з раннього віку. При цьому надзвичайно велика роль музею, його величезні можливості для прилучення до світу музейних цінностей.

II. Практична частина

2.1. Обговорення. Мета: визначити розуміння теми.

Питання для обговорення:

Які завдання виховання і розвитку дітей дозволить вирішити педагогу організація міні-музею?

Який етап організації міні-музею є для Вас найважчим?

Яку тематику міні-музею Ви б хотіли для себе вибрати? Визначте його місце, оформлення, зміст?

III. Заключна частина.

3.1. Підведення підсумків консультації.

Схема опису експонатів в каталозі.

Рисунок (малюнок) експонату
Назва:
(Вказуються наукові, побутові, народні назви. Можна підкреслити, чому саме так називається.)
Де зібраний:
(Вказується місце збору, його особливості: наприклад, Урал - гори; країна (якщо це не Росія); середа: водна (росте у воді), наземно-повітряна (літає), наземна, грунтова.)
Ким зібраний:
(Прізвище, ім'я, по батькові «дарувальника». Можна виділити сімейні експонати, вказавши не тільки прізвище родини, але й імена дорослих і дітей.)
Коротка інформація про експонаті:
(Де зустрічається, чому має таку назву, особливості: наприклад, листя, квітки, плоди рослин; колір, форма каменів; як використовується людиною; проблеми охорони; зв'язку з іншими компонентами природи - наприклад, хто живиться цією рослиною, твариною, з яких рослин зроблено гніздо.)
Як використовувати в роботі з дітьми:
(При вивченні будь блоків програми використовується експонат; на що звернути увагу при роботі з дітьми; які види діяльності можна використовувати (експериментування, малювання, моделювання).
Додаткова література:
(Перераховується література для педагогів; література для дітей, в якій описується цей об'єкт, енциклопедії, довідники, в яких є ілюстрації з його зображенням і з зображенням місць його проживання.)

Література:

1. Байдина Е.А. Міні-музей в ДНЗ як засіб патріотичного виховання» //Довідник старшого вихователя. - 2013. - № 2. - С. 32-37.

2. Малюшова, Н. Здрастуй, музей [Текст] / Н. Малюшова // Дошкільне виховання. -2009. - N11. - С. 24-29

3. Рижова Н., Логінова Л., Данюкова А. Міні-музей в дитячому саду. М: Лінка-Прес, 2008

4. Трунова, М. Секрети музейної педагогіки: з досвіду роботи // Дошкільне виховання. - 2006. - N 4. - С. 38-42.

5. Чумалова, Т. Музейна педагогіка для дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2007. - N 10. - С. 44-50.

6. Чумалова, Т. Основні принципи музейної педагогіки: подорож на машині часу // Дошкільне виховання. - 2008. - N 3. - С. 58-63.

Категорія: Консультації | Додав: StasKO (2017-12-11)
Переглядів: 700 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: